Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 1)
 567
 19/02/2019
Từ ngày 16/02 đến ngày 24/2/2019

THỨ BẢY, NGÀY 16/02:

- Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Thành viên UBND huyện trực tại Trụ sở UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

CHỦ NHẬT, NGÀY 17/02:

- Đ/c Nguyễn Văn Kiệt, Thành viên UBND huyện trực tại Trụ sở UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

THỨ HAI, NGÀY 18/02:

- Chủ tịch, PCT.CN: 7 giờ, tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ thực hiện đường 927C (đoạn từ Quốc lộ 1 đến Nam Sông Hậu), mời Trưởng phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Chi nhánh Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm, xã Phú Tân cùng dự, điểm tập trung tại Nút giao cuối tuyến (Lộ Nam Sông Hậu) (cả ngày) (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT. Thường trực: học lớp hoàn thiện chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, điểm Học viện Khu vực IV, tại thành phố Cần Thơ (hết tuần).

- PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, NGÀY 19/02:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, tiếp và làm việc với đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyển quân, điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị báo cáo) và chỉ đạo công tác nhận quân lên trạm (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 13 giờ 30, tiếp đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra công tác tuyển quân năm 2019, mời Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng Công an, Giám đốc Trung tâm Y tế, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cùng dự. 14 giờ 30’, họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện thống nhất một số nội dung, công việc lần cuối chuẩn bị cho công tác giao, nhận quân (Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị báo cáo), điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện  (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch, PCT.CN, PCTKT: 15 giờ 30’, dự tổng duyệt Lễ giao, nhận quân, điểm tại Ban Chỉ huy quân sự huyện. 17 giờ 30’, thăm thanh niên nhập ngũ và chụp hình lưu niệm tại các trại. 19 giờ, dự Hội trại tòng quân năm 2019, điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện (LĐVP: Đ/c Chiến, Lan).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, kiểm tra công tác tuyển quân.

- PCT.KT: 7 giờ 30’,  tiếp và làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông chấm điểm các tiêu chí đánh giá, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018, điểm Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

THỨ TƯ, NGÀY 20/02:

- Chủ tịch, PCT.CN, PCTKT: 6 giờ 30’, dự Lễ giao, nhận quân năm 2019, điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Đ/c Lãnh đạo VP).

- Chủ tịch, PCTKT: 8 giờ, cùng Đoàn huyện đưa quân về đơn vị.

- PCT.CN: 13 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ngành điện, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 14 giờ, dự Họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, điểm tại Trung tâm kỹ thuật, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

THỨ NĂM, NGÀY 21/02:

- Chủ tịch: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, họp góp ý Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm công nghiệp thực phẩm Masan Miền Tây, tại Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1 (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung, chương trình) (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện, (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.CN: 9 giờ,  họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân địa bàn huyện Châu Thành, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 13 giờ 30’, họp cho ý kiến về việc Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Lệ (Giấy mời riêng), điểm tại Phòng họp số 2, Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

- PCT.KT: kiểm tra cơ sở.

THỨ SÁU, NGÀY 22/02:

- Chủ tịch: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, dự Tổng kết công tác BHTY toàn dân năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (Bảo hiểm xã hội huyện chuẩn bị nội dung, chương trình) (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, họp góp ý phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án: Đường dây 220Kv, Đường tỉnh 927C, mở rộng Đường tỉnh 925, Kè Mái Dầm (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Đ/c Ai). 13 giờ 30’, họp giải quyết vướng mắc kinh phí bồi hoàn, tái định cư ảnh hưởng công trình xây dựng Trụ sở Bưu điện huyện (Đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất chuẩn bị báo cáo) (Giấy mời riêng), điểm tại  phòng khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, NGÀY 23/02:

- Đ/c Ngô Bửu Thiện, Thành viên UBND huyện trực tại Trụ sở UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

CHỦ NHẬT, NGÀY 24/02:

- Đ/c Tô Trí Hóa, Thành viên UBND huyện trực tại Trụ sở UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện