Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 4)
 681
 23/01/2019
Từ ngày 21/01 đến ngày 27/01/2019

THỨ HAI, NGÀY 21/01:

- Chủ tịch: 8 giờ, hội ý Thường trực Huyện ủy chuẩn bị thăm, chúc Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Chiến). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN. PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

- PCT. Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, họp Hội đồng xét, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 (Giấy mời riêng) điểm phòng Khánh tiết - UBND huyện. Chiều làm việc tại cơ quan (LĐVP: Đ/c Tỉnh)

THỨ BA, NGÀY 22/01:

- Chủ tịch: 8 giờ, cùng đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về lộ trình triển khai thực hiện dự án Nhà máy luyện, cán thép SunPro tại Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, thị trấn Mái Dầm, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. 13 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019, mời Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ; Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến)

- PCT.Thường trực: 8 giờ, dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Tư pháp, điểm tại Hội trường UBND tỉnh. 14 giờ, họp Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng huyện Châu Thành, mời đại diện lãnh đạo các cơ qun, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Huyện đoàn, Liên đoàn Lao động huyện cùng dự, điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện.

- PCT.CN: 8 giờ 00’, dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, điểm tại Hội trường Huyện ủy. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 8 giờ 00’, dự họp tỉnh về việc phân bổ Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 theo Quyết định 461/QĐ-TTg, điểm tại Phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 13 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2018, điểm tại Hội trường Chi cục Thuế huyện.

THỨ TƯ, NGÀY 23/01:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng, Chính quyền năm 2018 và triển khai nhiệm vụ ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2019, điểm tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư. 13 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, mời Chánh Thanh tra, Trưởng Ban tiếp công dân huyện, điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, họp Ban Tổ chức Hội trại tòng quân (Giấy mời riêng), điểm Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan). 14 giờ, kiểm tra công tác chuẩn bị họp mặt, ăn Tết với hộ nghèo ở thị trấn Mái Dầm, mời đại diện đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Y tế, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Y tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Đài Truyền thanh huyện, Điện lực Châu Thành cùng đi, điểm tại trụ sở thị trấn Mái Dầm.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, dự họp Đảng ủy Quân sự huyện phiên cuối năm 2018, điểm tại Hội trường Ban. Chỉ huy Quân sự huyện. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2014 - 2019, điểm tại Hội trường Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang. 13 giờ 30’, dự Hội nghị Tổng kết công tác Quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018, điểm Hội trường I-UBND huyện.

THỨ NĂM, NGÀY 24/01:

- Chủ tịch: Sáng kiểm tra cơ sở.

- Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT: 14 giờ, dự bàn giao nhà tình thương, điểm tại gia đình bà Đồng Thị Kim Sáu, ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm. 15 giờ, dự họp mặt, tặng quà và ăn Tết với hộ nghèo, điểm tại Trụ sở UBND thị trấn Mái Dầm (LĐVP).

- PCT.Thường trực: kiểm tra cơ sở (cả ngày).

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, dự trao lệnh gọi thanh niên nhập ngũ năm 2019, điểm tại Hội trường UBND xã Đông Thạnh. 15 giờ 30', dự Hội  nghị Tổng kết Cụm thi đua huyện, thị xã, thành phố năm 2018, mời Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và chuyên viên phụ trách thi đua, khen thưởng huyện, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng dự, điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện Châu Thành A.

THỨ SÁU, NGÀY 25/01:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Hội nghị Tổng kết công tác nội chính phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2018, điểm tại Phòng họp số 2 Tỉnh ủy. 13 giờ 30’, dự Hội nghị Tổng kết công tác Công an huyện năm 2018 (Công an huyện chuẩn bị nội dung, chương trình), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: 8 giờ, dự phát quà cho hộ nghèo (đề nghị Hội Chữ thập đỏ huyện chuẩn bị nội dung, chương trình và mời thành phần dự), điểm tại Hội trường Huyện ủy. 13 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 ngành Tuyên giáo huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 16 giờ, dự trao quà tặng cho bệnh nhân nghèo năm 2019, điểm tại Trung tâm Y tế huyện.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, dự nội dung Bàn bạc trao đổi nội dung Công văn số 118/THP-DAHG2018 ngày 28/12/2018 của Công ty TNHH Number One Hậu Giang, điểm tại Phòng họp số 1 Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

- PCT.KT: 7 giờ 30' dự Lễ đón nhận quân nhân xuất ngũ trở về địa phương năm 2019 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị nội dung, chương trình), điểm tại Hội trường I - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, NGÀY 26 /01:

- Đ/c Nguyễn Văn Chiến, Thành viên UBND huyện trực tại Trụ sở UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

CHỦ NHẬT, NGÀY 27/01:

- Đ/c Nguyễn Tấn Trung, Thành viên UBND huyện trực tại Trụ sở UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện