Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 3)
 556
 18/01/2019
Từ ngày 14/01 đến ngày 20/01/2019

THỨ HAI, NGÀY 14/01:

- Chủ tịch: 8 giờ, làm việc với lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, nghe báo cáo công tác khám sức khoẻ tuyển quân năm 2019, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch, PCT.Thường trực: 9 giờ, kiểm tra điểm sân khấu ngoài trời Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, điểm tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch: 14 giờ, họp Thường trực Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT.Thường trực: 13 giờ 30’, họp Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn triển khai Kế hoạch tổ chức mừng Đảng, mừng Xuân năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, cùng Tổ đảm bảo an ninh, an toàn thi công trong quá trình kéo dây điện dự án đường dây 220kV Trung tâm điện lực Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc, trên địa bàn xã Phú Hữu, Phú An và Đông Phú (Giấy mời riêng), điểm tại UBND xã Phú Hữu (cả ngày) (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, NGÀY 15/01:

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.KT: 7 giờ 30’, họp Lãnh đạo UBND huyện, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban QLDA-ĐTXD huyện cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch: Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.Thường trực: 13 giờ 30' cùng Đoàn tỉnh đi thăm, chúc thọ, tặng quà người cao tuổi tròn 100 tuổi, điểm tập trung tại UBND thị trấn Mái Dầm

- PCT.CN: 7 giờ 30’, cùng Tổ đảm bảo an ninh, an toàn thi công trong quá trình kéo dây điện dự án đường dây 220kV Trung tâm điện lực Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc, trên địa bàn xã Phú An và Đông Phú (Giấy mời riêng), điểm tại UBND xã Phú An và Đông Phú (cả ngày) (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 13 giờ 30’, dự tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Đông Phước.

THỨ TƯ, NGÀY 16/01:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, họp Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN huyện, nghe báo cáo công tác chuẩn bị các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán năm 2019, công tác tuyển quân và một số công tác khác (Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị báo cáo), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện uỷ  (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch: 14 giờ 30’, tiếp công dân, điểm tại Trụ sở tiếp công dân huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, dự Hội nghị Sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018; Tổng kết Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” lần thứ VI, giai đoạn 2017 - 2018 tỉnh Hậu Giang, mời Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường UBND tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, cùng Tổ đảm bảo an ninh, an toàn thi công trong quá trình kéo dây điện dự án đường dây 220kV Trung tâm điện lực Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc, trên địa bàn xã Phú Hữu, Phú An và Đông Phú (Giấy mời riêng), điểm tại UBND xã Phú Hữu, Phú An và Đông Phú  (cả ngày) (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.
13
giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết công tác Thuế năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, điểm tại Hội trường Cục Thuế tỉnh.

THỨ NĂM, NGÀY 17/01:

- Chủ tịch: 8 giờ 00’, dự Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và Họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hậu Giang (2004-2019), điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

 - PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, dự tổng kết công tác Công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, điểm tại Hội trường Huyện ủy. 13 giờ 30’, dự tổng kết công tác dân vận, QCDC và công tác  tôn giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT.CN: 8 giờ, họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Đường dây 500Kv (Sông Hậu - Đức Hòa) qua địa bàn huyện Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Đ/c Ai). 13 giờ 30’, họp bàn giải quyết các trường hợp của dự án trên địa bàn huyện Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết công tác công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018, điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, NGÀY 18/01:

- Chủ tịch: làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, dự Hội nghị tổ chức triển khai Luật Cạnh tranh; Luật An ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật có liên quan đến Luật Quy hoạch (Giấy mời riêng), điểm Hội trường I-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Thúy). 8 giờ 00’, dự ký pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính giáp ranh tỉnh Vĩnh Long, mời Lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND và công chức địa chính: xã Đông Phú và thị trấn Mái Dầm, điểm tại Phòng Khánh tiết UBND huyện. 13 giờ 30’, dự tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Đông Phước A.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, cùng Tổ đảm bảo an ninh, an toàn thi công trong quá trình kéo dây điện dự án đường dây 220kV Trung tâm điện lực Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc, trên địa bàn xã Phú Hữu, Phú An và Đông Phú (Giấy mời riêng), điểm tại UBND xã Phú Hữu, Phú An và Đông Phú. 13 giờ 30’, dự tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, điểm tại Hội trường UBND xã Đông Phú.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, dự tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Đông Thạnh. 13 giờ 30’, dự tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Phú An.

PCT. Thường trực UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng Tư  pháp họp Hội đồng xét, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 vào lúc 13 giờ 30’, điểm Hội trường II - UBND huyện (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự).

THỨ BẢY, NGÀY 19 /01:

- Đ/c Nguyễn Văn Kiệt, Thành viên UBND huyện trực tại Trụ sở UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

CHỦ NHẬT, NGÀY 20/01:

- Đ/c Nguyễn Minh Cần, Thành viên UBND huyện trực tại Trụ sở UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện