Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 7)
 1052
 03/01/2019
Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019

THỨ HAI, NGÀY 31/12:

- Chủ tịch: 8 giờ’, dự Họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh (01/01/2004-01/01/2019), điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. 19 giờ 30’, dự Chương trình nghệ thuật Chào mừng năm mới 2019. Điểm tại Quảng trường Hòa Bình.

THỨ BA, NGÀY 01/01/2019:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Nghỉ Tết Dương lịch.

THỨ TƯ, NGÀY 02/01/2019:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ, dự chào cờ, điểm tại sân UBND huyện (Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị nghi thức).

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ họp bàn giải quyết vướng mắc trong việc chi trả bồi thường, hỗ trợ đối với hộ bà Trần Thị Lặt, cư ngụ ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

THỨ NĂM, NGÀY 03/01/2019:

- Chủ tịch: 8 giờ 00' cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên dự hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 ngành Nông nghiệp và PTNT, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- Chủ tịch, PCT. Thường trực: 13 giờ 30’, dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện, điểm tại Hội trường II-UBND huyện.

- PCT. Thường trực, PCT.KT: sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 7 giờ 30' vận động các hộ dân bị ảnh hưởng dự án đường dây 220kV Trung tâm điện lực Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc, trên địa bàn xã Phú Hữu (giao Trung tâm PTQĐ tỉnh - Chi nhánh huyện chuẩn bị báo cáo) (Giấy mời riêng), điểm tại UBND xã Phú Hữu (cả ngày).

- PCT.KT: 13 giờ 30’ cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo phương án rà soát, xử lý về trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư đối với các dự án: khu dân cư, khu đô thị, công trình thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

 THỨ SÁU, NGÀY 04/01/2019:

- Chủ tịch: 8 giờ 00’ cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, mời Trưởng Công an huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 14 giờ 00' họp Hội đồng kỷ luật cán bộ, điểm tại Hội trường II-UBND huyện.

- PCT. Thường trực: làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 7 giờ 30' vận động các hộ dân bị ảnh hưởng dự án đường dây 220kV Trung tâm điện lực Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc, trên địa bàn xã Phú An (Giấy mời riêng) (giao Trung tâm PTQĐ tỉnh - Chi nhánh huyện chuẩn bị báo cáo), điểm tại UBND xã Phú An. 13 giờ 30' vận động các hộ dân bị ảnh hưởng dự án đường dây 220kV Trung tâm điện lực Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc, trên địa bàn xã Đông Phú (Giấy mời riêng) (giao Trung tâm PTQĐ tỉnh - Chi nhánh huyện chuẩn bị báo cáo), điểm tại UBND xã Đông Phú.

- PCT.KT: 8 giờ 00' cùng Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp nghe báo cáo phương án Ứng dụng công nghệ blockchain trong sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, mời Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thông cùng dự, điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.. Chiều làm việc tại cơ quan.

 THỨ BẢY, NGÀY 05/01/2019:

- Chủ tịch, PCT.KT: 9 giờ 00’ làm việc với Công ty cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, mời Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện.

- Các Phó Chủ tịch: làm việc tại cơ quan.

CHỦ NHẬT, NGÀY 06/01/2019:

- Đ/c Nguyễn Thi Hoàng Oanh, Thành viên UBND huyện trực tại Trụ sở UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

/

Văn phòng HĐND và UBND huyện