Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 4)
 695
 20/12/2018
Từ ngày 17/12 đến ngày 23/12/2018

THỨ HAI, NGÀY 17/12:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Kỳ họp thứ Bảy Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Kỳ họp cuối năm 2018), điểm tại Hội trường I - UBND huyện (cả ngày).

THỨ BA, NGÀY 18/12:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Kỳ họp thứ Bảy Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Kỳ họp cuối năm 2018), điểm tại Hội trường I - UBND huyện (cả ngày).

- PCT.KT: 14 giờ, họp Tiểu ban bảo đảm khánh tiết hậu cần và an ninh trật tự Kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Châu Thành thuộc tỉnh Hậu Giang (Giấy mời riêng), Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Thúy).

THỨ TƯ, NGÀY 19/12

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết năm 2018 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, điểm tại Hội trường Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 13 giờ 30’, dự họp Đảng ủy Công an huyện, kiểm điểm đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2018, điểm tại Hội trường Công an huyện.

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, tiếp công dân, điểm tại Trụ sở tiếp công dân huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 13 giờ 30’, họp Ban Chỉ đạo nhà ở theo Quyết định 22 (Giấy mời riêng), điểm tại Phòng khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Học).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, dự kiểm điểm tập thể Đảng bộ xã Đông Phú năm 2018, điểm tại Đảng ủy xã Đông Phú. 13 giờ 30’ họp góp ý các phương án bồi thường các dự án: Kè chống sạt lở thị trấn Mái Dầm, Đường 927C, ô tô Đông Phước A (Giấy mời riêng), điểm tại tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, dự kiểm điểm tập thể Đảng bộ xã Phú An năm 2018, điểm tại Đảng ủy xã Phú An. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT. Thường trực UBND huyện ủy quyền Giám đốc Trung tâm Y tế huyện triển khai Kế hoạch chiến dịch Tổng vệ sinh mỗi trường, diệt muỗi, lăng quăng, Phòng chống bệnh Sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika và bệnh Tay Chân Miệng đợt IV năm 2018 huyện Châu Thành, lúc 13 giờ 30’ (Giao Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự), điểm tại Hội trường Trung tâm Y tế huyện.

THỨ NĂM, NGÀY 20/12:

- Chủ tịch: 8 giờ, cùng Đoàn của huyện chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2018 Nhà thờ Công giáo, xã Phú An.

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.KT: 13 giờ 30’, dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị họp mặt kỷ niệm 15 năm huyện Châu Thành thuộc tỉnh Hậu Giang (Phòng Văn hóa thông tin báo cáo việc phát hành kỷ yếu và việc chuẩn bị chương trình họp mặt; Tiểu ban bảo đảm khánh tiết hậu cần và an ninh trật tự chuẩn bị báo cáo về việc chuẩn bị hậu cần; Công an huyện chuẩn bị báo cáo về kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự), mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Thường trực, Trưởng phó hai Ban HĐND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBMTTQVN huyện, Công an, Ban CHQS huyện, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - TB&XH, Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ, Văn Hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh, Trung tâm văn hóa cùng dự, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: 7 giờ, dự Tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ V năm 2018, mời Ban Tổ chức, Ban Thư ký Cuộc thi huyện cùng dự, điểm tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Him Lam. 18 giờ 30’, dự Lễ khai mạc Hội trại “Tuổi trẻ LLVT Quân khu 9 tiếp bước quân hành” chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang, điểm tại Khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, dự Hội nghị tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện) các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn huyện (giao Thanh tra huyện chuẩn bị báo cáo (Giấy mời riêng), địa điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 13 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ngành điện, điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, dự họp sơ kết Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2018, mời đại diện lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện cùng dự (Văn phòng đăng ký đất đai huyện chuẩn bị báo cáo), điểm Phòng họp số 1 UBND tỉnh.

THỨ SÁU, NGÀY 21/12:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 6 giờ 30’, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện, điểm tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện (xã Đông Phước A).

 - Chủ tịch: Sáng làm việc tại cơ quan.

- Chủ tịch, PCT.KT: 13 giờ 30’, dự họp góp ý Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm công nghiệp thực phẩm Masan Miền Tây, tại Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, mời Chính trị viên huyện cùng dự, điểm tại Trung tâm Sở Chỉ huy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. 13 giờ 30’, tiếp và làm việc Đoàn kiểm tra kết quả công tác PCGD, XMC năm 2018, điểm tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (LĐVP: Đ/c Học).

- PCT.CN: 7 giờ 30', cùng Đoàn vận động các hộ dân bị ảnh hưởng dự án đường dây 220kV Trung tâm điện lực Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc, trên địa bàn xã Phú Hữu và Phú Tân (Giấy mời riêng), điểm tập trung tại UBND xã Phú Hữu. 13 giờ 30’, họp xem xét, giải quyết các trường hợp có sự chênh lệch diện tích giao nền tái định cư và diện tích được quy định trong Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 12/5/2006 và Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 22/11/2008 của UBND tỉnh, điểm tại Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, dự Lễ công nhận xã Long Trị, thị xã Long Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới, điểm tại UBND xã Long Trị, thị xã Long Mỹ.

 

 THỨ BẢY, NGÀY 22/12:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Châu Thành thuộc tỉnh Hậu Giang (01/01/2004-01/01/2019) gắn với kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018), điểm tại Hội trường Huyện ủy (Lãnh đạo và công chức Văn phòng).

- Đ/c Nguyễn Minh Cần, Thành viên UBND huyện trực tại Trụ sở UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

CHỦ NHẬT, NGÀY 23/12:

- Đ/c Ngô Bữu Thiện, Thành viên UBND huyện trực tại Trụ sở UBND huyện (LĐVP: Đ/c Học).

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện