Hôm nay, Chủ nhật 29-11-2015
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 


 
 
 
 

Thông tin cộng đồng
Đóng
Chính trị
 • Châu Thành hoàn thành công tác bầu cử Trường ấp, bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân.
 • Sơ kết công tác bầu cử Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp, bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân
 • Hoàn thành công tác kiểm tra 10 tháng đầu năm đối với Đảng ủy các xã, thị trấn
 • Họp giao ban công tác tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ 9 tháng đầu năm
 • Văn hóa - Xã hội
 • Họp mặt Kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
 • Châu Thành đồng loạt tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
 • Triển khai thực hiện chính sách vay vốn cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn
 • Hội diễn Văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
 • Kinh tế
 • Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành làm việc với nhà đầu tư về dự án chợ và phố chợ thị trấn Ngã Sáu
 • Châu Thành tổng kết công tác cải cách hành chính - Nội vụ năm 2014
 • Hội nghị đóng góp thực hiện công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện
 • Quy hoạch Đô thị thị trấn Mái Dầm đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030
 • Quốc phòng - An ninh
 • Châu Thành hoàn thành công tác giao, nhận quân năm 2015
 • Châu Thành sẵn sàng cho ngày giao quân
 • Châu Thành tổng kết nhiệm vụ huấn luyện 05 năm (2011 - 2015)
 • Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
 • Chuyên mục Nông nghiệp
 • Quy hoạch Ngành Nông nghiệp - Nông thôn trên địa bàn huyện Châu Thành giai đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 • Đề cao cảnh giác thương lái thu mua lá mãng cầu xiêm trên địa bàn huyện
 • Ngành nông nghiệp tổng kết năm 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2015
 • Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản
 • Lịch làm việc
 • Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
 • Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (điều chỉnh lần 1)
 • Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 1)
 • Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 1)
 • Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
  Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
  Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
  Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn