Hôm nay, Thứ tư 27-08-2014
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 
 
 
 
 

Chính trị
 • Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 (khóa XI)
 • Châu Thành tổ chức Hội nghị sơ kết Pháp lệnh số 04 và 05 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 • Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
 • Huyện ủy tổ chức họp báo hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2014
 • Văn hóa - Xã hội
 • Châu Thành dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
 • Kết thúc kỳ họp lần thứ Chín, Hội đồng nhân dân huyện Khóa X
 • Châu Thành tổ chức mittinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6
 • Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị triển khai luật
 • Kinh tế
 • Châu Thành sơ kết thực hiện phần mềm một cửa điện tử của huyện
 • Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện tổng kết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014
 • Tập huấn lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện, xã
 • Thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị thị trấn Ngã Sáu đến năm 2020
 • Quốc phòng - An ninh
 • Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Châu Thành vừa tổ chức lễ giao quân đợt I năm 2014
 • Ra mắt điểm hỗ trợ tư vấn tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện
 • Châu Thành tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013
 • Công an huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp công tác đảm bảo ANTT
 • Lịch làm việc
 • Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
 • Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (điều chỉnh lần 1)
 • Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
 • Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
 • Bản quyền 2010 thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
  Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
  Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tỉnh lộ 925 - Thị trấn Ngã Sáu - Châu Thành - Hậu Giang
  Điện thoại: 0711.3948558 , Fax: 0711.3948500, Email: chauthanh@haugiang.gov.vn